منابع خبری از شنيده شدن صداي انفجار در فرودگاه الضبعه در حومه غربي حمص در سوريه خبر دادند.

Leave a comment

14 − 13 =

طراحی سایت