مردم ونزوئلا برای انتخابات رئیس جمهوری امروز پای صندوق رای می روند.

Leave a comment

طراحی سایت