در بیست و پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای بهداشت، امداد و درمان ناجا، تفاهم نامه همکاری امضاء شد.

Leave a comment

طراحی سایت