رئيس مجلس شوراي اسلامي سبكسري را اقدامي پرهزينه براي دولت ها خواند و گفت: اقدام رژيم امريكا درباره فلسطين و مسأله هسته اي ايران بي پاسخ نمي ماند.

Leave a comment

طراحی سایت