سيد محمد علي افشاني به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد.

Leave a comment

طراحی سایت