عضو انجمن صنایع همگن قطعه ساز گفت : یکی از مهم ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در ایران، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

Leave a comment

چهارده + 13 =

طراحی سایت