با تصویب هیئت دولت میزان افزایش دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 97 مشخص شد.

Leave a comment

طراحی سایت