وزیر جهادکشاورزی: کاهش عرضه و تغییر ذائقه مردم نسبت به مصرف گوشت گرم، قیمت گوشت قرمز به صورت غیرمنطقی بالا رفته است.

Leave a comment

15 − 7 =

طراحی سایت