بانک مرکزی ایتالیا از افزایش بدهی دولتی این کشور خبر داد.

Leave a comment

17 + 2 =

طراحی سایت