بانک مرکزی ایتالیا از افزایش بدهی دولتی این کشور خبر داد.

Leave a comment

5 × 5 =

طراحی سایت