نخستین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور با نام شهید شکری به بهره برداری رسید.

Leave a comment

طراحی سایت