مصری نماینده مجلس: اگر اعطای تسهیلات اشتغال زایی روستایی به درستی مدیریت شود قطعا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار؛ شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خواهیم بود.

Leave a comment

طراحی سایت