سخنگوی وزارت خارجه گفت: تنش زدایی در شبه جزیره کره باید بدون دخالت آمریکا ادامه یابد.

Leave a comment

طراحی سایت