سیم ‎پیچِ یک مغازه کوچک در پامنار تهران امروز بزرگترین هوا کش‌ ساز خاورمیانه شده است.

Leave a comment

طراحی سایت