معاون اول رئیس جمهور گفت: انتظار جمهوری اسلامی ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازیگری مهم در عرصه بین الملل این است که به خروج آمریکا از برجام و نقض آشکار تعهداتش عکس العملی قاطع و جدی نشان بدهد.

Leave a comment

طراحی سایت