کمیسیون اروپا امروز در بیانیه ای از آغاز روند رسمی اعمال قانون انسداد خبر داد.

Leave a comment

چهار × یک =

طراحی سایت