خطیب نماز جمعه تهران گفت: گرفتن تضمین محکم از اروپایی ها برای ادامه حضور ایران در برجام کاملاً ضروری و منطقی است.

Leave a comment

طراحی سایت