ارسال بازدید کننده گوگل

http://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/05/goolfff-1-500x500.jpg

ورودی از گوگل

کاربرد این ابزار برای بهبود authority می باشد که در نهایت منجر به بهبود رتبه سایت شما در گوگل می شود و تمامی IP ها واقعی بوده و ربات نیست
مزایای سامانه :
تمامی IP ها واقعی هستند.
افزایش قدرت عمومی دامنه در گوگل
بهبود authority دامنه و پیج
بهبود Search Traffic در الکسا

 

پکیج حرفه ای ارسال ورودی کننده گوگل

Pricing table image

300,000 تومانیک ماه

روزانه 500 ورودی گوگل
افزایش قدرت عمومی دامنه در گوگل
بهبود authority دامنه و پیج
بهبود Search Traffic در الکسا
زمان تحویل 1 ماه
یک بار پرداخت
تضمینی

اکنون سفارش دهید

Pricing table image

600,000 تومانیک ماه

روزانه 1000 ورودی گوگل
افزایش قدرت عمومی دامنه در گوگل
بهبود authority دامنه و پیج
بهبود Search Traffic در الکسا
زمان تحویل 1 ماه
یک بار پرداخت
تضمینی

اکنون سفارش دهید

Pricing table image

1200,000 تومانیک ماه

روزانه 2000 ورودی گوگل
افزایش قدرت عمومی دامنه در گوگل
بهبود authority دامنه و پیج
بهبود Search Traffic در الکسا
زمان تحویل 1 ماه
یک بار پرداخت
تضمینی

اکنون سفارش دهید

طراحی سایت