وزیر ارتباطات از ارتقاء شاخص استفاده از فناوری اطلاعات کشور در جهان خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت