مدیر عامل شبکه اجتماعی فیسبوک با حضور در پارلمان اروپا به رسوایی پیش آمده برای این شرکت اذعان کرد.

Leave a comment

8 + نه =

طراحی سایت