رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: چنانچه آمریکا از برجام خارج شود با توان بیشتر برنامه صلح آمیز هسته ای کشور را ادامه می دهیم.

Leave a comment

طراحی سایت