اعتراض ها در ایروان و برخی شهرهای دیگر ارمنستان، پس از استفعای سرژ سرکیسیان از مقام نخست وزیری، دوباره از سرگرفته شد.

Leave a comment

طراحی سایت