دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران گفت: ارز 4هزار 200 تومانی به تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان که به طور رسمی اقدام به واردات می کنند، تعلق می‌گیرد.

Leave a comment

طراحی سایت