واکنش رئیس جمهور به خروج غیرمتعهدانه آمریکا از برجام :فقط در صورت تضمین منافع ایران، با "پنج کشور" برجام را ادامه می دهیم/ رئیس مجلس: فرصت برجامی چند هفته ای ایران به اروپا ، اتمام حجتی با همگان/ بیانیه تمامی نمایندگان ملت در محکومیت خروج آمریکا از برجام در کنار دولتمردان ، رفتار کشورها در برجام را رصد می کنیم/ تقبیح جهانی اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از توافق هسته ای برجام.

Leave a comment

طراحی سایت