هند و اتحادیه اروپا دراقدامی تلافی جویانه با ارائه فهرستی از کالاهای آمریکایی به سازمان تجارت جهانی ،درصدد اعمال تعرفه های گمرکی سنگین بر آنها هستند.

Leave a comment

3 × 1 =

طراحی سایت