رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیاتی حقوق دریافتی کارمندان در سال ۹۷ را ابلاغ کرد.

Leave a comment

8 + 7 =