به منظور بازسازی بافت فرسوده شهری، به سازندگان مسکن در این مناطق 50 میلیون تومان تسهیلات با سود 9 در صد تعلق می گیرد.

Leave a comment

طراحی سایت