قصیده خوانی رضوان درویش، قاری سوری و عضو هیئت داوران مسابقات بین المللی قران کریم در دیدار امروز با ولی امر مسلمین، با استقبال حاضرین مواجه شد.

Leave a comment

طراحی سایت