فرمانده نیروی انتظامی: از زمان حضور آمریکایی ها در افغانستان کشت خشخاش در این کشور افزایش یافته است و باید با تقویت مرزهای خود و تبادل اطلاعات در زمینه قاچاق مواد مخدر، برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و گروه های تروریستی برنامه ریزی های ویژه ای انجام شود.

Leave a comment

طراحی سایت