بیش از 500 هزار روترِ اغلب خانگی، به بدافزار موسوم به VPNFilter آلوده شدند.

Leave a comment

طراحی سایت