بیش از 500 هزار روترِ اغلب خانگی، به بدافزار موسوم به VPNFilter آلوده شدند.

Leave a comment

19 + 3 =

طراحی سایت