در این رزمایش که از امروز جمعه در شبه جزیره کره آغاز شده دستکم 100 جنگنده آمریکایی از جمله چند جنگنده رادارگریز "اف 22" و تعدادی بمب افکن بی 52 شرکت دارند.

Leave a comment

طراحی سایت