دوره جدید ریاست جمهوری روسیه با برگزاری مراسم تحلیف پوتین در کاخ کرملین آغاز شد.

Leave a comment

طراحی سایت