سهام شرکت ماشین سازی تبریز پس از دو سال مذاکره سازمان خصوصی‌سازی با خریداران و متقاضیان به بخش خصوصی واگذار شد.

Leave a comment

طراحی سایت